Padeži

<< Kviz. Igra broj: 25

Igraj

Učenicima sa mobilnim uređajima, možete dati i direktan link do ove igre:
www.skolaigra.com/kviz
Broj koji upisuju, kao broj seta, za ovu igru je: 25

Autor:
Broj pitanja u igri: 
15
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: