Biologija 7

Broj pitanja u igri: 
8
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Energija za pokretanje mišića dobija se u:
mitohondrijama
ribozomima
crevima
lizozomima
Koji od navedenih organa se nalazi samo u biljnoj ćeliji?
vakuola
centriola
mitohondrija
jedro
Larve žabe, zovu se:
punoglavci
lutke
žabice
ikra
Daždevnjak pripada redu:
repatih vodozemaca
homeotermnih
bezrepih vodozemaca
beznogih vodozemaca
Oplođenje kod gmizavaca je:
unutrašnje
spoljašnje
autotrofno
heterotrofno
Gmizavci su poikilotermne životinje, što znači da:
nemaju stalnu telesnu temperaturu
rađaju žive mlade
ulaze u hibernaciju
imaju stalnu temperaturu
Koliko rebara se nalazi u ljudskom telu?
24
12
6
4
Koja je najmanja kost u vašem telu?
uzengija
karlica
butna kost
kosti šake