Građevinski materijali

Broj pitanja u igri: 
10
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Prirodni građevinski materijal je...
Drvo
Beton
Biber crep
Stiropor
U građevinarstvu se najviše koristi prirodno oblikovani kamen...
Šljunak
Armirani beton
Peščar
Granit
Mešanjem vode, cementa i šljunka dobijamo?
Beton
Stiropor
Opeku
Kreč
Živi kreč dobija se ...
pečenjem kamena krečnjaka
pečenjem cementa
pečenjem gline
pecenjem mermera
Za gradnju međuspratnih konstrukcija koriste se...
Monte
Ponte
Biber crep
Fasadne opeke
Standradna dimenzija opeke je...
25cm x 12cm x 6,5cm
5cm x 5cm x 5cm
25cm x 7cm x 6,5cm
25cm x 2cm x 10cm
Najstariji i najrasprostranjeniji vezivni materijal je...
Kreč
Cement
Beton
Fasadna opeka
Za pokrivanje objekata koristi se...
Tegola
Keramičke pločice
Cigla
Laminat
Najpoznatiji hidroizolacioni materijal je...
Bitumen
Vuna
Stiropor
Tapete
Beton ojačan čeličnim šipkama zove se...
Armirani beton
Gipsani beton
Laki beton
Običan beton