Memorija računara

Broj pitanja u igri: 
13
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Memorijski uređaji koji, dok je sistem uključen, služe za privremeno skladištenje programa i podataka u toku njihove obrade, zovu se
unutrašnja (radna) memorija
spoljašnje - masovne ili sekundarne memorije
memorijska ćelija
spoljašnja radna memorija
Memorijski uređaji koji služe trajnom pamćenju velikih količina podataka zovu se
spoljašnje - masovne ili sekundarne memorije (hard disk, CD.. )
unutrašnja (radna) memorija
memorijska ćelija
spoljašnje radne meorije
Deo memorije koji služi za pamćenje jednog bita informacije zove se
memorijska ćelija
unutrašnja (radna) memorija
spoljašnje - masovne ili sekundarne memorije
spoljašnje radne meorije
Jedinica za merenje vremena pristupa unutrašnje memorije:
nano sekunda (nsec)
sekunda (sec)
mili sekunda (msec)
kilo sekunda (Ksec)
Jedinica za merenje vremena pristupa spoljašnje memorije:
mili sekunda (msec)
nano sekunda (nsec)
sekunda (sec)
kilo sekunda (Ksec)
Količina podataka koje uređaj može preneti u jedinici vremena, tj. u jednoj sekundi.
1 b/s (bit/sekundi)
1 B/s (bajt/sekundi)
1 b (bit)
1 GB (gigabajt)
Najbrže memorije u sistemu imaju srednje vreme pristupa koje je reda veličine:
nano-sekundi (ns)
mili-sekundi (ms)
peta-sekundi (PS)
piko-sekundi (ps)
Memorije se klasifikuju prema načinu pristupa podacima. Najsporiji način pristupa podacima je:
sekvencijalni
asocijativni (pristup po ključu)
adresni (direktni)
deo po deo
Šta predstavlja optičku memoriju?
CD/DVD
HDD
RAM memorija
USB memorija
Memorija DVD-a je:
4,7 GB
700 MB
1000 GB
1000 MB
Cd-ovi na koje se mogu rezati i brisati podaci su:
CD-RW
DVD
CD-R
DVR-RW
Može se samo čitati i koristi se samo za programe koji su nepromenljivi.
ROM
PROM
EPROM
EEPROM
Može se programirati uz pomoć specijalne opreme. Može se vršiti upis, ali samo jednom.
PROM
ROM
EPROM
Keš memorija