Lipidi

Broj pitanja u igri: 
20
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
0 sek.
Plan i program: 
Veliki nepolarni biološki molekul je:
Lipid
Nukleotid
Ugljeni hidrat
Protein
Lipid sa četvoro-prstenastom strukturom poznatiji je kao:
Steroid
Masna kiselina
Vosak
Triglicerid
Karboksilna kiselina sa dugim lancem poznata je kao:
Masna kiselina
Steroid
Vosak
Triglicerid
Kada se 3 masne kiseline vežu za glicerol pomoću estarskih veza, dobijamo:
Triglicerid
Steroid
Masnu kiselinu
Vosak
Triglicerid kod koga je masna kiselina zamenjena polarnom fosfatnom grupom naziva se:
Fosfolipid
Sfingolipid
Steroid
Triglicerid
Životinjske masti su na sobnoj temperaturi:
Čvrste
Tečne
Čvrste i tečne
Zavisi od dvostruke veze
Biljna ulja su na sobnoj temperaturi
Tečna
Čvrsta
Čvrsta i tečna
Zavisi od dvostruke veze
Sve kiseline od ponuđenih imaju 18 atoma ugljenika osim:
Palmitinske
Linolne
Linoleinske
Stearinske
Triacilgliceroli:
Su sve od ponuđenog
Su jedinjenja bogata energijom
Su nepolarni po prirodi
Mogu da se skladište u neograničenim količinama
Od ponuđenih baza u lecitinu je prisutna:
Holin
Adenin
Etanolamin
Bilo koja od ponuđenih
Koja od sledećih kiselina je masna kiselina sa 16 atoma ugljenika i jednom dvostrukom vezom?
Palmitoleinska
Oleinska
Laurinska
Erukinska
Prirodne masti su rastvorljive u:
Nijednom od ponuđenih
Ulju
Živi
Vodi
Koja od ponuđenih su nezasićene masne kiseline
Sve od ponuđenih
Linoleinska
Oleinska
Palmitoleinska
Hidroliza masti bazama u masne kiseline i glicerol se zove:
Saponifikacija
Koagulacija
Suspenzija
Miksotrofija
Koji od sledećih je fosfolipid?
Lecitin
Holesterol
Sterol
Steroid
Broj dvostrukih veza u arahidonskoj kiselini je:
4
3
2
1
Jedan od ponuđenih nije fosfolipid:
Cerebrozid
Sfingomijelin
Kefalin
Lecitin
Loš holesterol se nalazi u lipoproteinima male gustine poznatijim kao:
LDL
HDL
VHDL
SNS
Tačan odgovor:
Tačan odgovor :)
Netačan odgovor
Netačan odgovor
Netačan odgovor
Izračunajte zapreminu vodonika (n.u) koja je potrebna za hidrogenizovanje 56g linolne kiseline:
8,96 l
2,24 l
4,48 l
6,72 l