TIO 1

Broj pitanja u igri: 
10
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Porculan spada u :
izolatore
provodnike
elektrolite
magnete
Kao izvor slabe jednosmerne struje najčešće se koristi :
baterija
elektromotor
osigurač
sijalica
Koji instrument se vezuje redno u strujno kolo ?
Ampermetar
Voltmetar
Ommetar
Teslametar
Električna struja kod koje se smer menja periodično naziva se :
naizmenična
jednosmerna
slaba
omova
Kao rashladno sredstvo u električnom frižideru i zamrzivaču koristi se :
freon
vodonik
ugljen-dioksid
kiseonik
U pasivne elektronske elemente spadaju :
kondenzatori
diode
tranzistori
integrisana kola
Mobilna telefonija radi na principu :
ćelijskog sistema
krvotoka
mrežnog sistema
mišićnog sistema
Soket na matičnoj ploči je :
utičnica za mikroprocesor
priključak za operativnu memoriju,grafičku karticu i dr.
priključak za ulazne i izlazne uređaje
priključak za napajanje
Najstariji TV prijemnici koriste ekrane :
CRT ( Cathode Ray Tube )
OLED ( Organic Light Emitting Diode )
LCD ( Liquid Crystal Display )
PDP ( Plasma Display Panel )
1 GB = ...
1024 MB
1024 KB
1024 BAJTA
8 BITA