Padeži

Broj pitanja u igri: 
15
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Nezavisni padeži su:
Nominativ i vokativ
Vokativ i lokativ
Akuzativ i nominativ
Genitiv i dativ
Odgovorom na pitanja S KIM?, ČIME? dobijamo oblike:
Instrumentala
Lokativa
Dativa
Vokativa
Osnovne funkcije nominativa su:
Gramatički subjekat i imenski deo predikata
Logički subjekat i imenski deo predikata
Gramatički subjekat i pravi objekat
logički subjekat i nepravi objekat
Koja od narednih tvrdnji nije tačna?
Vokativ je zavisan padež
Vokativ nema službu u rečenici
Oblici vokativa služe za obraćanje i dozivanje
Vokativ se uvek odvaja zapetama
Odaberi rečenicu u kojoj je upotrebljen deoni (partitivni) genitiv
Pojeo sam parče torte.
Kupio sam cipele fine izrade.
Napravio sam robota od kockica.
Upravo je izašao sa časa.
Uz genitiv se mogu upotrebiti sledeći predlozi:
Od, do, iz, iznad, ispod, iza
Ka, prema, uprkos
U, na, po, uz, niz
Nad, pod, pred, među
U kojoj rečenici je upotrebljen oblik dativa?
Kupio sam bratu loptu.
Volim da čitam stripove.
Izašao sam sa drugovima u grad.
Sreo sam Nikolu ispred škole.
Kako glasi dativ množine imenice orah?
Orasima
Orahu
Orase
Oraha
Koji padež nazivamo padežom pravog objekta?
Akuzativ
Vokativ
Genitiv
Nominativ
U kojoj od navedenih rečenica je upotrebljena imenica u akuzativu?
Večeras idemo u pozorište.
U pozorištu je bilo veoma zanimljivo.
Nalazimo se ispred pozorišta.
Pred pozorištem sam se našao sa njima.
Koja je od navedenih tvrdnji tačna?
Uz predlog s nikad ne stoji apostrof.
Uz predlog s može se upotrebiti apostrof.
Uz predlog s obavezno stoji apostrof.
Uz predlog s ide apostrof ako je imenica iza njega na slovo s.
U rečenici "Pogledao me je sa čuđenjem", imenica je u obliku:
Instrumentala
Nominativa
Vokativa
Lokativa
Koji padež se uvek upotrebljava sa predlozima?
Lokativ
Nominativ
Dativ
Akuzativ
Odgovorom na pitanja O KOME? ili O ČEMU? dobijamo oblike.
Lokativa
Dativa
Akuzativa
Genitiva
Kako glasi lokativ jednine imenice slika?
Na slici
Sliku
Slike
Slikom